سبک ارتباطی در مدیریت

سبک‌های ارتباطی در مدیریت

مقدمه وقتی از سبک و شیوه ارتباطی حرف می زنیم باید این بحث را از اقدام و عمل ارتباطی خاص و ویژه مجزا بدانیم، آن هم به دو دلیل مشخص؛ اول این که هر سبک ارتباطی مجموعه و طبق...
دوره های عمر سازمان

دوره طفولیت سازمان

اگر سازمان در دوره طفولیت تولید گرا باشد در دوره رشد سریع به بازار گرایش پیدا می کند. البته این چرخش به معنی ایجاد سازمان بازاریابی نیست بلکه چرخش به سمت فروش محصولات ...
ریسک

چگونه بر ریسک گریزی مدیران غلبه کنیم؟

برای سنجش تمایل مدیران به ریسک کردن، تست ساده ای وجود دارد. تیم سرمایه‌گذاری شما با دو جنبه مختلف از یک پروژه به شما مراجعه کرده است: یکی این که می‌توانید در کاری 20 می...
کوکا کولا

کوکا کولا و اشتباهات

اشتباه برنامه ریزی کوکاکولا در این بخش، مثال زنده ای از چالش و ریسک های تصمیم گیری مدیریتی را ملاحظه می کنیم. علی رغم برنامه ریزی دقیق و تحقیق کافی، تصمیم مدیریت با بن...