خرده فروشی ها

خرده فروشی

 کلیه فعالیتهای فروش مستقیم کالا و ارائه خدمات به مصرف کننده نهایی برای مصارف شخصی و غیر تجاری را خرده فروشی می گویند.

بسیاری از موسسات با روش‌های متفاوتی به کار خرده‌فروشی اشتغال دارند. خدمات خرده فروشی که نتواند نیازها خواسته ها و انتظارات مشتریان را برآورده کند در فهرست انتخاب آنها جایی نخواهد داشت. فروشگاه های خرده فروشی باید نسبت به کیفیت خدمات خود متعهد باشند.

 

 انواع خرده فروشان:

خرده فروشان فروشگاهی

خرده فروشان فروشگاهی را می‌توان بنابر موارد زیر دسته بندی کرد:

میزان خدمات (شامل: سرویس خدمات محدود و خدمات کامل)

نوع کالایی که می فروشند (شامل:فروشگاه های کالاهای اختصاصی، فروشگاه‌های بزرگ، سوپرمارکتها، فروشگاه‌های راحت،فروشگاه های ترکیبی، سوپر استورها، فوق بازارها و مراکز خدماتی)

سطح قیمت فروش ( شامل: فروشگاه های تخفیف دار،خرده فروشان زیر قیمت و نمایشگاه های فروش با کاتالوگ)

نحوه کنترل مجاری فروش ( شامل: زنجیره های مشارکتی تعاونی های خرده فروشی و زنجیره داوطلبانه،تعاونی های مصرف موسسات امتیازی و شرکت های ترکیبی تجاری)

چگونگی گردهمایی ( شامل مناطق تجاری مرکزی و مراکز خرید) تقسیم کرد.
 خرده فروشان غیر فروشگاهی بیش از ۱۴ درصد کل خریدهای مصرف‌کنندگان را به خود اختصاص دادند. این امکان وجود دارد که تا چند دهه دیگر این درصد تا یک سوم افزایش یابد.

آشنایی با انواع خرده فروشی ها

خرده فروشی غیر فروشگاهی

شامل: بازاریابی مستقیم ،فروش در منزل و خرید اتوماتیک است.


 بازاریابی مستقیم خود شامل پست مستقیم،خرده فروشی با کاتالوگ،بازاریابی تلفنی،بازاریابی تلویزیونی و خرید اینترنتی است. در بازاریابی مستقیم مرکب، که در آن از چند وسیله ی رسانه ای و برنامه تبلیغاتی چند مرحله ای استفاده می شود،پاسخ به بازاریابان به میزان قابل ملاحظه افزایش می یابد. براای استفاده و به کارگیری بازاریابی مستقیم مرکب ،شرکت‌ها باید سیستم های پایگاه اطلاعات بازاریابی  موثری دایر کنند.

 خرده فروشی باید درباره بازار هدف،ترکیب کالاها و خدمات،سطح قیمت فروش،تبلیغات پیشبردی و مکان خرده فروشی خود تصمیم بگیرد. خرده فروشان باید بازار هدف خود را به دقت انتخاب کنند و جایگاه خود را در این بازار استحکام بخشند.

 

وظایف خاص خرده‌فروش ها:

♦ اطلاع رسانی محلی و معرفی محصول در محدوده خود
♦ جمع آوری اطلاعات از مصرف کننده
♦ نمایش و عرضه محصول در بهترین شرایط ممکن
♦ تحویل در محل مصرف
♦ ایجاد حق انتخاب برای مصرف کننده
♦ قبول مرجوعی
♦ ارائه خدمات قبل حین و پس از فروش به مشتری
♦ پردازش سفارشات
♦ حفظ حداقل موجودی 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی