مدیریت ارزش چیست؟

ارزش پول تقریباً در هر کار و سرمایه گذاری ، معامله تجاری ، شاخص های تاثیر گذار در تصمیمات هیئت مدیره و خلاصه هر پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی ، مشخص و مورد نیاز است. مدیریت ارزش فرایندهایی را ارائه می دهد که به ارائه ارزش بهتر پول کمک می کند.

مدیریت ارزش یک فرایند برنامه ریزی و بررسی است که به دلیل رویکرد ساختاری آن با استفاده از یک برنامه کاری، تجویز شده و یک تمرکز تحلیلی برای دستیابی به بهترین ویژگی و مزیت رقابتی در صورت لزوم ، بهترین ارزش برای پول ، متفاوت از سایر فرآیندها است.

ثابت شده است که فرآیند مدیریت ارزش، نتایج بهتری نسبت به رویکردهای جایگزین ارائه می دهد.مدیریت ارزش ، تولد خود  را به عنوان تجزیه و تحلیل ارزش در جنرال الکتریک و سپس به عنوان مهندسی ارزش در ایالات متحده آغاز کرد که به عنوان ابتکاری برای مدیریت بهتر منابع کمیاب در طول بازسازی اقتصادی پس از جنگ شناخته شد.  همانطور که توسط جک والش ، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت جنرال الکتریک در 20 سال که ارزش سهام شرکت افزایش یافته است ، با تشویق رفتارهای بی حد و مرز کارکنان خود ، این یک عنصر اصلی در موفقیت مداوم جنرال الکتریک بوده است  .
در استرالیا ما عناوین مختلفی را که تحت عناوین مختلف به این فرآیند اختصاص داده شده اند پذیرفته ایم: مدیریت ارزش. این اساس رویکردی است که در استاندارد استرالیا برای مدیریت ارزش و تلاش های سازمان ها  در بحث ارزش و معیارهای دوره آموزش کارکنان در سازمان به کار رفته است.
نقطه شروع و مهم در درک مدیریت ارزش این است که تشخیص دهیم ارزش محصول و ارزش پول یک چیز نیستند. در مدیریت ارزش ، ارزش محصول و ارزش پول به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند.
یک جنبه پیچیده در این مورد این است که اصطلاح ارزش به طرق مختلفی استفاده می شود و به معنای چیزهای مختلف با توجه به زمینه و همچنین گاهی به عنوان مخفف ارزش پول استفاده می شود.
اصولاً به همین دلایل است که استاندارد استرالیا – برای ارائه اصطلاحات و تعاریف استاندارد برای اهداف انجام فرآیند مدیریت ارزش – معرفی شد.

مقدار:
یکی از اصلی ترین وظایف فرآیند مدیریت ارزش ، شناسایی ارزش موجودی مورد نظر است (اما ارزش پولی آن). روند مدیریت ارزش به طور جداگانه با پول سروکار دارد.

ما می توانیم ارزش ادراک شده هر موجودی را در سه عامل ثبت کنیم:
1-هدف مفیدی که توسط محصول ( خدمت یا کالا )  محقق شده است.
2-منافع حاصل از تحقق این هدف.
3-امتیاز و ویژگی های مهم موجودیت.

مجریان مطالعه مدیریت ارزش به طور کلی از این موارد به عنوان عوامل ارزش یاد می کنند. در مجموع ، آنها یک گزاره ارزش را تشکیل می دهند.
ارزش اساساً یک امر ادراکی است و بنابراین ، از فردی به فرد دیگر ، از یک سازمان به سازمان دیگر ، و هر از گاهی متفاوت خواهد بود. فرآیند مدیریت ارزش ، فرصتی را فراهم می کند تا عوامل مختلف را از منظرهای مختلف تصرف کنید.

ارزش پول:
اینجاست که عنصر هزینه به تصویر کشیده می شود. پس از تعیین ارزش یک محصول ( خدمت یا کالا )  ، می توانیم فرصت ها را کشف کرده و پیشنهاداتی را برای دستیابی به بهترین ارزش پول ارائه دهیم. عنصر هزینه ممکن است به صورت هزینه های سرمایه ای ، هزینه های مکرر ، هزینه های کل زندگی یا در برخی موارد، منابع استفاده شده باشد.
ارزش پول معیار عملکردی است که برای مقایسه گزینه ها یا فرآیندها استفاده می شود. با تعیین ارزش واحد تجاری ، می توان گزینه هایی (یا عواملی) در نظر گرفت که کدام یک از گزینه های هزینه شده ،بهترین ارزش را برای پول ارائه می دهد. این از طریق تجزیه و تحلیل سیستماتیک درجه یا کوانتوم مقدار ارائه شده توسط هر گزینه ، در مقایسه با گزینه های دیگر حاصل می شود.

مدیریت ارزش در عمل:
دیریت ارزش را می توان تقریباً برای هر محصول ( خدمت یا کالا )  ، فعالیت یا کار تصمیم گیری اعمال کرد.

چرا بهبود ارزش پول مهم است؟
1-افراد در معاملات خود به دنبال نتایج بهتر و نتایج بهتر هستند.
2-فرایندهای مدیریت ارزش به بهینه سازی استفاده از منابع محدود کمک می کنند.
3-درک ارزش پول به سهولت انتخاب کمک می کند و تصمیم گیری را درگیر و درک می کند
4-معرفی بیشتر علم و هنر کمتر در تصمیم گیری از طریق فرایندهای مدیریت ارزش به درک و تصمیم گیری بهتر کمک می کند

سوالات متداول
-آیا ارزش با گذشت زمان تغییر می کند ؟ به عنوان مثال در پروژه های مختلف بایک روش ارزش گذاری و یا ارزش سازی ، با تغییر زمان ، لرزش تغییر خواهد کرد ؟
این می تواند متفاوت باشد ، به خصوص اگر یک یا چند مورد اساسی که تصمیم گیری شده است تغییر کند. چنین تغییراتی ممکن است مواردی مانند هدف پروژه یا عملکرد یا بازده پروژه یا حتی به تعویق انداختن یا لغو پروژه را تغییر دهد.
برنامه های احتمالی ، از جمله یک موضوع خاص در مورد ارزش مدیریت پول ، می تواند شرایط تغییر یافته را پیش بینی کند و راه های پاسخ به آنها را مشخص کند.
-چگونه می توانید از ذینفعانی که دیدگاه ها ، ارزشها ، دستور کارها و نظایر آنها متفاوت است ، از آنها استفاده کرده و در نهایت به توافق برسید؟
نکته اصلی تسهیل ماهرانه مطالعه مدیریت ارزش و فرآیندهای ارزش پول است ، جایی که تسهیل بدون توجه به پروژه یا راه حل نهایی آن منحصراً با آن فرایندها سرو کار دارد.
تسهیل گران و ارزش سازان برای ایجاد دانش و درک مشترک ، از همه شرکت کنندگان در مطالعه مسائل ،ملاحظات را استخراج  می کشند و از آن یک بیانیه ارزش توافق شده تدوین می کنند .
-چگونه می توانید از افراد ساکت / درونگرا بیشتر در یک گروه ذینفع ، ورودی و بازخورد دریافت کنید؟
تسهیل مهارت در فرآیند مدیریت ارزش (نه پروژه یا فرآیند مورد بررسی) رمز موفقیت آمیز جلسات و یا کمیته ارزش سازی  است. همچنین ، می توان از مرحله اشتراک اطلاعات قبل از جلسات یا کمیته برگزاری برای ترسیم مسائل و تمرکز ذینفعان بر هدف اصلی واحد تجاری استفاده کرد.

بیان ارزش چقدر برای نتایج پروژه مهم است؟
بیانیه ارزش،  بنیادی است که کل فرآیند ارزش پول بر اساس آن بنا شده است.
در شروع ، با پایان دادن به ذهن بسته و نگرش های یک بعدی مالی – اقتصادی ، بیانیه ارزش، پایه و اساس توسعه و ارزیابی راه حل های جایگزین است.
-چگونه مفاهیم نسبتاً نامشهود مانند برابری و تنوع در ملاحظات ارزش پول لحاظ می شوند؟
مثلث مقدار در استاندارد استرالیا برای مدیریت ارزشهیچ تبعیضی در این زمینه ها (یا هر نوع) ندارد. این کاملاً عینی است.
تمام ملاحظات مربوط به یک محصول ( خدمت یا کالا )  می تواند (و باید) به عنوان بخشی از مراحل اشتراک اطلاعات و درک صریح بیان شود و در صورت ارزش برای ارزش افزوده یا اهمیت حمایت ، منافع و اهداف درج شود که برای انجام این کار لازم است.
-بزرگترین موانع دستیابی به بهترین ارزش پول چیست؟
یکی از مهمترین عوامل موفقیت در جلسات کمیته ارزش، مطالعه بر فرایند مدیریت ارزش ، داشتن ذینفعان مناسب از کلیه نهادهای تحت تأثیر یا مرتبط در اتاق و کاملاً در دسترس و درگیر در طول دوره تدوین اصول مدیریت ارزش است.
-اگر تمرکز روی سرمایه یا قیمت واحد تجاری باشد چگونه می توان بهترین ارزش برای پول را بدست آورد؟
بخشی از پاسخ به این سوال ،دیدگاهی است که از آن به ارزش پول نگاه می شود. به عنوان مثال ، توسعه دهنده ای که به دنبال ساخت و سپس فروش یک پروژه است ، احتمالاً بیشتر علاقه مند به سرمایه و هزینه های تأمین مالی است و توجه چندانی به هزینه آن برای بهره برداری ندارد.
آژانسي كه به دنبال توسعه و متعاقباً مالكيت و بهره برداري از يك پروژه باشد ، احتمالاً بيشتر به هزينه هاي كل دوره کسب و کار  علاقه مند و متمرکز خواهد بود ، اگرچه حتي زماني كه سرمايه و بودجه هاي مكرر ، منابع مختلف تأمين مانند بخش هاي دولتي شود ، اين امر ممكن است مشكل باشد.
تحقیقات مشترک توسط دانشگاه ملبورن ، نسبی بودن هزینه ها و تأثیرات تصمیم گیری زودهنگام بر هزینه های کل دوره عمر کسب و کار  را برجسته کرد: 1 دلار هزینه شده در مرحله طراحی ، 20 دلار هزینه ساخت و 90 دلار بیش از عمر عملیاتی یک پروژه ساختمانی است.

چه زمانی باید ارزش پول در چرخه کسب و کار برای برنامه ریزی ، توسعه و اجرای یک پروژه در نظر گرفته شود؟
پاسخ کلی به این سوال این است: هرچه زودتر ، از برنامه ریزی استراتژیک گرفته تا برنامه ریزی پروژه (هدف ، گزینه ها ، تجزیه و تحلیل ، راه حل) بهتر است.
به عنوان مثال ، اگر یک مطالعه مدیریت ارزش پس از اتمام طراحی انجام شود ، تمرکز بیشتر بر روی تحویل پروژه است تا شناسایی پروژه مناسب در مرحله اول. آن تصمیم قبلا گرفته شده است چنین مطالعاتی اغلب در جهت صرفه جویی در هزینه در برابر بودجه ثابت و بدون در نظر گرفتن موارد گسترده تری از جمله نتایج تجارت و هزینه های کل زندگی انجام می شود.
اندازه معمول یک گروه مطالعاتی و اجرایی برای مدیریت ارزش  چقدر است؟
کمیته مدیریت ارزش معمول برای مطالعه مدیریت ارزش معمولاً بین 15 تا 20 نفر را تشکیل می دهد.
چقدر طول می کشد تا در یک گروه بزرگ مطالعاتی مدیریت ارزش به همترازی دیدگاه ها برسیم؟
حتی در گروه های 50 نفره یا بیشتر ، توافق نامه گروه اصلی هدف پروژه یا نهاد معمولاً در حدود 90 دقیقه با بازه های زمانی کمتر برای گروه های کوچکتر قابل دستیابی است.
چه اتفاقی در استرالیا در مورد آموزش و پرورش در مورد دستیابی به بهترین نتیجه و بهترین ارزش برای پول افتاده است ؟
مدیریت ارزش و آموزش ارزش و پول تا حدودی در سراسر استرالیا از هم جدا است ، با موضوعات مختلف در دانشکده های ساختمان / ساخت و ساز ، مهندسی ، امور مالی ، مدیریت پروژه و اقتصاد (در میان سایر موارد) تدریس می شود. بعلاوه ، پوشش موضعی لزوماً در صورت اندازه گیری با استاندارد استرالیا برای مدیریت ارزش – جامع نیست. به عنوان مثال ، اقتصاد ممکن است بر ارزش خالص فعلی مجموعه ای از جریان های نقدی تمرکز کند در حالی که ساختمان / ساخت و ساز ممکن است بر هزینه های سرمایه تمرکز کند.
کدام صنعت / بخش از نظر رسمیت یافتن به طور رسمی بهترین ارزش و بهترین مزیت را برای پول حاصل از سرمایه گذاری ، بالغ تر است؟
حدود 30 سال در استرالیا از جاده ها و بخش های حمل و نقل از تکنیک های مدیریت ارزش استفاده شده است. اخیراً ، بخش معدن از این مفاهیم استقبال کرده است ، یکی از رهبران این بخش برای هر تصمیم سرمایه گذاری نیاز به ارزش نشان داده شده برای پول دارد.
مقدمات بازیهای المپیک 2000 سیدنی تحت مطالعات گسترده مدیریت ارزش از جنبه های ایمنی عملیاتی و جمعیت تا مکانهای ورزشی و سازماندهی فردی و امکانات حمل و نقل بود.
چه زمانی بهترین زمان برای انجام یک مطالعه مدیریت ارزش است؟
به طور کلی ، هر چه زودتر بهتر است.
مطالعات در مرحله توجیهی این مزیت را دارند که مثلث مقدار می تواند نوعی تحقیق برای بررسی و مستندسازی توجیه یک پروژه یا برنامه خاص باشد. زیر سوال بردن توجیه در این مرحله می تواند به طور قابل توجهی محصول یا راه حل مفیدتری به وجود آورد.
اگر یک سازمان یا صنعت نیاز به تغییر در محصول یا عملیات خود را تشخیص دهد ، مدیریت ارزش فرایندی ارزشمند است که بر نیازهای آینده و راه های جایگزین دستیابی به آنها تمرکز دارد.
آیا یک مطالعه مدیریت ارزش می تواند در طی مراحل ساخت / توسعه مداوم مورد استفاده قرار گیرد؟
مطالعه مدیریت ارزش حاوی اطلاعات مفیدی در مورد عملکرد مورد نیاز پروژه و عناصر پروژه و منطق تصمیم گیری در پشت آنها خواهد بود. در صورت بروز مشکل در تأمین مواد یا نیروی متخصص یا در صورت تغییر شرایط بازار ، این امر می تواند مورد استفاده قرار گیرد.می توان از مشکلات جلوگیری کرد و فرصت ها را تحقق بخشید.

در قالب کسب و کار های ایرانی برای برون رفت از شرایط رکود یا بحران ، نگاه متفاوت به مدیریت ارزش و برنامه ریزی مدون در راستای تحقق اهداف می تواند راهگشای تصمیمات هیجانی باشد .
حفظ و ارتقا مشتری با مدیریت ارزش پایداری و وفاداری چمتفاوتی را برای سازمان ایجاد می کند .

ترجمعه و تالیف : اعتمادهژبرالساداتی / مشاور و مدرس اصول مدیریت کسب و کار

منبع : http://www.ivma.org.au