10 ویژگی برتر یک گفتار خوب

ارتباط شفاهی قدیمی ترین و پرکاربردترین وسیله ارتباطی است. می تواند به اشکال مختلف صورت گیرد و گفتار یکی از آنهاست. به طور کلی ، گفتار موثرترین وسیله برای انتقال پیام در یک جلسه ، سمینار، کنفرانس و غیره است. منظور از سخنرانی ، رساندن پیام از طریق دهان به دهان یا کلمات گفتاری در مقابل مخاطبان حاضر  در یک جلسه ، سمینار یا کنفرانس است.

از طریق گفتار ، گوینده می تواند نظرات و افکار خود را در مورد هر موضوعی به طور همزمان به تعداد زیادی از مخاطبان ارائه دهد.
بنابراین ، در ارائه پیام شفاهی در مجامع تجاری ، اجتماعی ، سیاسی و مذهبی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد .
سخنرانی یک شکل بسیار ساختار یافته ارتباط  است .
حداقل ، می توان گفت که سخنرانی نوعی آدرس رسمی است که به مخاطبانی ارائه می شود که در محلی برای شنیدن پیام جمع شده اند.

سخنرانی خوب چه ویژگی هایی دارد؟
یک سخنرانی خوب دارای 10 ویژگی است که می تواند به طور موثر یک پیام را از طریق دهان به دهان یا کلمات گفتاری در مقابل مخاطبی که در یک جلسه ، سمینار یا کنفرانس جمع شده اند منتقل کند.
گفتار وسیله ای موثر برای ارتباط شفاهی است.
بنابراین ، گفتار به عنوان یک رسانه مهم برای ارائه اطلاعات در جلسات ، گردهمایی های سیاسی یا تجاری عمل می کند.

با این حال ، یک سخنرانی زمانی موثر می شود که ویژگی های زیر را داشته باشد :

 1. وضوح
  شفافیت یکی از ویژگی های ضروری یک سخنرانی خوب است. یک سخنرانی باید واضح و بدون ابهام باشد تا مخاطب بتواند آن را به راحتی درک کند. اگر به اندازه کافی واضح نباشد تا معنای آن را برای مخاطب بیان کند ، بی اثر می شود.
 2. مشخص بودن پیام
  پیام سخنرانی باید قطعی و مرتبط با موضوع باشد.
 3. مختصر بودن
  مخاطب با یک سخنرانی طولانی بی تاب می شود. بنابراین ، گفتار باید تا حد ممکن مختصر باشد. با این حال ، نباید ناقص باشد.
 4. جلب توجه
  سخنرانی باید به شیوه ای جالب و دلپذیر انجام شود تا مخاطب برای توجه انگیزه داشته باشد. به منظور جذابیت گفتار ، می توان داستانها ، مثالها ، نقل قولها و جوکهای مختلفی را ذکر کرد.
 5. غیررسمی
  اگرچه سخنرانی یک آدرس رسمی است ، اما باید به صورت شخصی و غیررسمی ارائه شود.
 6. با توجه به تیپ رفتاری
  سخنرانی بصورت رو در رو ارائه می شود. بنابراین گوینده باید انتظارات ، علاقه و ماهیت مخاطب را فعالانه در نظر بگیرد.
 7. آهسته صحبت کردن
  یک سخنرانی ایده آل آن است که به آرامی و با لحن معمول ارائه شود. این به مخاطب کمک می کند تا پیام را به وضوح بشنود و بفهمد.
 8. عاری از احساسات
  یکی دیگر از ویژگیهای مهم یک سخنرانی خوب این است که باید بدون تعصب و بدون احساسات ایراد شود. احساسات گوینده ممکن است او را از موضوع اصلی دور کند.
 9. استفاده از زبان بدن
  گفتار خوب با زبان بدن لازم ،همراه است. بنابراین ، هنگام ایراد سخنرانی ، گوینده باید از نشانه های مختلف غیر کلامی استفاده کند.
 10. اطمینان از مشارکت تماشاگران
  یک سخنرانی خوب ، مشارکت مخاطبان با گوینده را تضمین می کند. این بدان معناست که مخاطبان از طریق گوش دادن موثر ، ابراز همبستگی خود با سخنرانی و غیره ، توجه خود را جلب می کنند.

اگر گفتار شما نتواند نشانه های تأیید را ایجاد کند ، آنگاه برتری خود را از دست می دهید.
علیرغم محدودیت های محدود در یک سخنرانی ؛ اگر به اندازه کافی خوب انجام شود باعث می شوید مخاطب فضای و جو مناسبی برای ادامه ایجاد شود .

ترجمه : اعتماد هژبرالساداتی

منبع : https://www.iedunote.com