عوامل نگهدارنده و انگیزشی نیروی انسانی

سلسله مراتب نیازهای نیروی انسانی

با توجه به پیچیدگی نیروی انسانی و نیار به ایجاد بستری مناسب جهت پایداری و وفاداری نیروی انسانی و نظر به رسالت واحد منابع انسانی در حفظ، نگهداری، آموزش و پرورش نیروی ا...
شرح وظایف مدیر منابع انسانی

در جایگاه مدیر منابع انسانی چگونه عمل می کنید؟

چگونه باید امتحانات استخدامی را برگزار کرد؟ یا ظرایف کار مجری امتحانات استخدامی و مراحل اجرایی یک طرح یا برنامه ی استخدامی کدام اند، کمتر پاسخ داده شده است. در طراحی ...
عوامل انگیزشی کارکنان

نظریه های انگیزش شغلی و پیشرفت

دلیل اصلی اینکه مردم کار می کنند چیست؟ چرا بعضی به کار علاقه مند هستند؟ دلایل بی علاقگی بعضی از کارکنان نسبت به کار خود چیست؟ آیا منشاء علاقه مندی یا بی علاقگی کارکنا...
طراحی شغل - منابع انسانی

طراحی شغل، سبک ساتورن

متخصصین صنایع معتقدند که شرکت ساتورن شعبه جنرال موتورز، تاثیر قابل توجهی بر بازار اتومبیل گذاشته است. توجه به این نکته ضروری است که در سال 2001 شرکت ساتورن از شرکت های ...
عوامل ناکارآمدی کارکنان

ساز و کارهایی که باعث ناکامی افراد می شوند!!!

 آرجریس معتقد است که سازمان ها با استفاده از سه ساز و کار اصلی، کارکنان بالغ خود را با ناکامی مواجه می سازند و افرادی را که از بلوغ عاطفی کمتری برخوردار هستند تشویق می...
پاداش به هنگام مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی و هرم مازلو

پاداش به هنگام، یکی از ابزارهای موثر برای تقویت انگیزه کارکنان، افزایش میزان تعهد و پایبندی آنها به یادگیری، ارتقاء روحیه کاری و کسب نتایج مورد انتظار سازمانی به شم...
فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی

 اشتغال نقش بسیار مهمی در زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد. علاوه بر تامین نیازهای زندگی باعث احساس امنیت و هویت مثبت میشود. عوامل گوناگون درونی و بیرونی ممکن است محیط...
مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی در یک نگاه

نیازمندی های شغل منعکس کننده وظایف ، تعهدات و مسئولیت های متفاوت مشاغل است، نیازمندی های شغل در جای خود، عملیات منابع انسانی را که توسط مدیر اجرا می گردد و شامل استخد...
درک

درک

من بحث درک و مفهوم آنرا با یه داستان تقدیم می کنم هندوان براي نمايش، فيلي را در شهري آوردند که مردمانش هرگز چنين حيواني نديده بودند. فيل در خانه اي تاريک بود و مردمان ب...
سبک ارتباطی در مدیریت

سبک‌های ارتباطی در مدیریت

مقدمه وقتی از سبک و شیوه ارتباطی حرف می زنیم باید این بحث را از اقدام و عمل ارتباطی خاص و ویژه مجزا بدانیم، آن هم به دو دلیل مشخص؛ اول این که هر سبک ارتباطی مجموعه و طبق...
سایت ساز