استراتژی تثبیت

استراژی تثبیت

 اگر مصرف کنندگان بازار هدف نام تجاری را از روی عادت خریداری کنند و به آن خو گرفته باشند استراتژی بازاریابی آن این است که این رفتار را در آنها حفظ و تثبت کنند .

این مسئله نیازمند آن است که شرکت به کیفیت محصول شبکه توزیع ( تلاش برای در دسترس بودن همیشگی محصول برای خریدار) و اتخاذ استراتژی تبلیغاتی موثر خود برای اثرگذاری پیام روی مصرف کنندگان توجه نشان دهد. به علاوه بازاریابان باید در این شرایط بتوانند در برابر تاکتیک های مخرب به رقبا مقاومت و از بازار خود دفاع کنند. این امر مستلزم آن است که شرکت کیفیت محصولات خود را حفظ کند، آنها را بهبود بخشد و با استفاده از استراتژی های بازاریابی در کوتاه مدت ( نظیر ارائه تخفیف یا کوپن های خرید) بازار خود را حفظ کند.

استراتژی تثبیت

شرکت هایی نظیر marlboro  و Crest و بسیاری دیگر از نامهای تجاری جا افتاده در بازار، خریداران وفاداری را در بخش‌های هدف خود پیدا کرده‌اند که به صورت مکرر از این نام های تجاری خریداری می کنند. این نام های تجاری موفق توانستند در برابر تهدیدات رقبا به خوبی از موقعیت های برتر خود در بازار دفاع و موقعیت خود را حفظ کنند.

برعکس شرکت liggett & Myers هشتاد درصد از سهم بازار خود را به دلیل عدم استفاده از آگهی های تبلیغاتی برای حفظ مشتریان به سرعت از دست داد. برخی دیگر از شرکت ها نیز به دلیل مشکلاتی در زمینه کنترل کیفیت محصولات خود به تدریس سهم بازار شان را از دست میدهند.

 شما برای بقای کسب و کار خود از چه استراتژی استفاده می کنید ؟
آیا با توجه به کیفیت خدمات و محصولات خود و ایجاد تناسب با تعداد آگهی های تبلیغاتی خود و انتخاب رسانه های مناسب، در تثبیت نام برند خود در ذهن مشتری گام  موثر بر می دارید؟

 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی